Eduskuntavaalit

Olen ehdolla eduskuntaan, koska uskon Varsinais-Suomen tarvitsevan tavallisessa arjessa kiinni olevan edustajan, joka osaa katsoa päätettäviä asioita myös perinteisten arvojen ja maaseudun näkökulmasta.

 

Yhteisten asioiden hoitaminen on minulle sydämenasia kunnallispoliitikkona, aluevaltuutettuna, puoluevaltuuston jäsenenä, yhdistysaktiivina sekä kirkkovaltuutettuna.

Perheenäitinä olen käytännönläheinen ja ratkaisukeskeinen. Oikeustradenomin ja vestonomin koulutustani hyödynnän yrittäjänä, maanviljelijänä sekä liiketoiminnan opettajana.

PERINTEISET
ARVOT

Perinteiset arvot; koti, uskonto ja isänmaa ohjaavat työtäni hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden edistämisessä.

Päätöksenteossa on pyrittävä oikeudenmukaisiin ja yhdenvertaisiin ratkaisuihin niin, että talousseikkojen lisäksi  kuunnellaan aidosti myös kansalaisten ja erilaisten yhteisöjen ääntä.

ELINVOIMAINEN
MAASEUTU

Suomen hyvinvointi ja menestys rakentuvat erilaisten alueiden vahvuuksista. Tarvitsemme kehittyvän kaupunkirakenteen tueksi elinvoimaisen, maamme huoltovarmuutta ylläpitävän maaseudun.

Elinkeinojen ja yritysten tasavertaiset mahdollisuudet synnyttävät työtä ja hyvinvointia, ja samaan aikaan vähentävät tulonsiirtojen tarvetta eri alueiden välillä.

Digitalisoitumisesta huolimatta myös seutukaupungit tulee nähdä valtion lähitoimipisteiden sijoittamispaikkana.

HYVÄT
LIIKENNEYHTEYDET

Liikenneyhteyksistä tulee huolehtia entistä paremmin. Esimerkiksi Turku-Helsinki-Tampere -kasvukolmio muodostaa Pohjoismaiden suurimman yhtenäisen työssäkäyntialueen ja sitä kautta mahdollistaa kansainväliset investoinnit, kilpailukyvyn kasvun ja koko eteläisen Suomen elinvoimaisuuden.

Huonokuntoisen tiestön takana on tällä hetkellä useimmiten myös kotimainen ruoka ja energiavarannot. Poliittisilla päätöksillä tulee mahdollistaa yksilöiden ja yritysten toiminnan ja kasvun edellytykset kaikissa toimintaympäristöissä. Väylähankkeisiin tulee hakea nykyistä enemmän myös EU-rahaa. 

LAADUKAS
KOULUTUS

Laadukkaat koulutusmahdollisuudet ovat yksi tärkeimmistä keinoista kaventaa yksilöiden tuloeroja sekä lisätä maan talouskasvua ja  yritysten kilpailukykyä.

Perusopetukseen ja ammatilliseen koulutukseen tulee panostaa myös pysyvillä ratkaisuilla, ei pelkästään vuosittaista hankerumbaa pyörittämällä.

TURVALLISUUDEN
KEHITTÄMINEN

Demokratian ja hyvinvoinnin turvaaminen edellyttää turvallisuuteen liittyvien toimintojen monipuolista kehittämistä.

Arjen turvaamiseksi on tehtävä laaja-alaista ja ennaltaehkäisevää  yhteistyötä kaikilla
yhteiskunnan tasoilla, sekä viranomaisten että kansalaisyhteiskunnan toimijoiden välillä.

Riittävä resurssointi takaa toimintaedellytykset sekä säilyttää kansalaisten luottamuksen viranomaisiin ja oikeusjärjestelmäämme.

 

Sanna Pitkänen

Jaa tämä sivu