Aluevaltuusto

Älä tule paha Varha, tule hyvä VARHA!

Aluevaltuutettuna haluan olla rakentamassa turvallista, kaikista sukupolvista huolta kantavaa hyvinvointialuetta. Jokainen meistä ansaitsee tarpeidensa mukaista apua ja tukea asuinpaikasta riippumatta.

Sitoudun vastuulliseen päätöksentekoon. Hyvinvointialueen tulee saada riittävät resurssit laadukkaiden ja oikea-aikaisten palveluiden järjestämiseksi, mutta se ei voi tapahtua uusia veroja keräämällä.

Yhteisten varojen kestävä käyttö edellyttää panostuksia ennaltaehkäiseviin palveluihin läpi koko palvelukentän -vauvasta vaariin. Ja, kun tarvetta ilmenee, nopea peruspalveluihin pääsy on kaiken a ja o. Lähipalvelujen rinnalle tarvitaan joustavia etäpalveluja, kohtaamisista tinkimättä.

Kotona hoidettavien tukeminen edellyttää myös omaishoitajien hyvinvoinnista huolehtimista. Palveluasumista tulee kehittää asukkaita kuunnellen. Potilasturvallisuudesta ja tietoturvasta on pidettävä kiinni kaikissa palvelun vaiheissa.

Hyvinvointialueen tulee maakunnan suurimpana työnantajana olla esimerkkinä muille toimijoille työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin edistäjänä. Henkilöstön kuuleminen, kouluttaminen ja ammattitaitoinen johtaminen varmistavat laadukkaat ja tulokselliset palvelut meille myös jatkossa.

Kokonaisvaltaisesti terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut syntyvät alueen eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä. Oikein mitoitetuilla palveluseteleillä voimme varmistaa hoitotakuun ja avun tarvitsijoiden valinnanvapauden toteutumisen.

Läpinäkyvällä päätöksenteolla ja reiluilla hankinnoilla voimme vahvistaa koko maakunnan elinvoimaisuutta ja työllisyyttä. Sote- ja pelastuspalveluja tehdään aina ihmiseltä ihmiselle, ja byrokratian lisäämisen sijaan on tärkeää varmistaa palveluja tarvitseville nykyistä sujuvampi arki.

Pelastusalan eri toimijoiden välinen yhteistyö turvaa palveluja ja pitää vasteajat kohtuullisina myös haja-asutusalueilla. Palo- ja pelastustoimen resursseista on jatkossakin pidettävä huolta, eikä sopimuspalokuntien määrässä ja toimintaedellytyksissä ole varaa vähennyksiin.

Näillä ajatuksilla toimin tällä hetkellä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuutettuna, aluevaltuuston vaalilautakunnan puheenjohtajana ja TYKS-sairaalapalvelulautakunnan jäsenenä. Sinun ja läheistesi asialla.

Lue lisää Varsinais-Suomen hyvinvointialueesta.

Sanna Pitkänen

Jaa tämä sivu