Tavoitteeni

Tavoitteenani on alueen ihmisten, yritysten sekä yhteisöjen hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden edistäminen

Sanna Pitkänen

Muutos on sääntö, ei poikkeus. Yhteiskunnan tulee mahdollistaa ja tukea ihmisten kehittymistä ja menestymistä muuttuvassa arjessa. Palveluita ja toimintatapoja tulee uudistaa siten, että julkinen hallinto pystyy kaikissa tilanteissa ja oikea-aikaisesti huolehtimaan tasa-arvon edistämisestä ja syrjäytymisen ehkäisemisestä kaikkien ikä- ja väestöryhmien osalta.

Esimerkiksi kunnat ja kaupungit pystyvät sote- ja pelastustoimen uudistuksen jälkeen huolehtimaan niille jäävistä elinvoimaan ja sivistykseen liittyvistä tehtävistä ainoastaan uudistamalla palvelurakenteitaan entistä asiakaslähtöisemmiksi ja vahvistamalla talousosaamistaan.  Palveluiden tasa-arvoisuuden ja -laatuisuuden toteuttamiseen tarvitaan aikaisempaa enemmän tietoa ja yhteistyötä asukkaiden ja yhteisöjen kanssa. Alueellinen tasa-arvo vaati työtä jokaisella hallinnon tasolla, asiakasta kuunnellen.

On todellinen lottovoitto syntyä Suomeen, mutta samaan aikaan yhä useampi suomalainen ei syystä tai toisesta näe tai tunne sitä rikkautta ympärillään. Suomi pysyy jatkossakin tasa-arvon ja demokratian kehtona vain huolehtimalla koulutuksen tasosta sekä työn ja työpaikkojen kehittämisestä.

Yhteiskuntamme tarvitsee monenlaista tekijää kehittyäkseen.

Yhteiskuntamme tarvitsee monenlaista tekijää kehittyäkseen. Työ voi olla elannon hankkimisen lisäksi opiskelua, vapaaehtoistyötä ym. kortensa kekoon kantamista. Yhä useampi nuori, vanha tai työikäinen kärsii yksinäisyydestä, pitkäaikaisesta työttömyydestä tai masennuksesta tms., jolloin on vaikea iloita tai nähdä niitä mahdollisuuksia, joita yhteiskuntamme ja rikas luontomme tarjoaa. Yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa, kuten erilaisten yhdistysten toimintaa tulee edistää kaikin tavoin, jotta mahdollisimman moni ihminen saa mahdollisuuden hyvään arkeen iästä ja asuinpaikasta riippumatta.

Elinkeinoille ja yrityksille tulee jättää toiminnan ja kasvun edellytykset, sillä ilman näitä työllistäjiä ja veronmaksajia emme yksinkertaisesti tule toimeen.

Miljoonakaupungissa asuneena tiedän, että maaseutumme on juuri sitä, mistä jo monet muut vain haaveilevat eli puhtautta ja luonnonrauhaa. Koko Suomesta ei voi kuitenkaan tehdä luontomatkailukohdetta tai luonnonsuojelualuetta.

Erilaisille elinkeinoille ja yrityksille tulee jättää toiminnan ja kasvun edellytykset, sillä ilman näitä työllistäjiä ja veronmaksajia emme yksinkertaisesti tule toimeen. Kotimainen tuotanto on myös olennainen osa omavaraisuutta ja huoltovarmuutta, sillä varautuminen kriisitilanteisiin hoidetaan EU-jäsenmaissa kansallisesti. Omalla tuotannolla voimme myös varmistua tuotteiden laadusta, tuotantotapojen ympäristövaikutuksista ja eettisyydestä. Kestävän kehityksen periaatteet huomioon ottaen voimme turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Päätöksenteossa ja yhteiskuntamme toiminnassa tulee ottaa huomioon tasapuolisesti ympäristö, ihminen sekä talous.

Jaa tämä sivu