Mielipidekirjoitus 26.3.2021 Auranmaan viikkolehti: Kuntavaaleissa ollaan perustarpeiden äärellä

Korona-arjesta huolimatta kuntavaalien lähestyminen on kulta-aikaa erilaisille yhteisöille ja kuntalaisille. Rakkaus kotikuntaa ja sen jäseniä kohtaan kukoistaa, yrityksiä muistetaan ja monenlaisista asioista kannetaan huolta. Kuntavaaleissa onkin kysymys tärkeästä asiasta, sillä vaaleilla valittavat luottamushenkilöt sitoutuvat toimimaan kuntalaisten edustajina demokratiaan perustuvassa päätöksenteossa.

Omaa edustajaa valittaessa luottamushenkilö nimikkeen paino kohdistuu sanaan luottamus. Luottamus on yksi ihmisen perustarpeista, joka syntyy hetkellisten kokemusten, vastavuoroisten sopimusten ja aitojen sosiaalisten suhteiden kautta. Luottamukseen liittyvät kysymykset ovat läsnä kaikessa ihmisten välisessä toiminnassa ja pohjimmiltaan luottamus ja sitoutuminen ovat yhteiskuntaa koossa pitäviä voimia.

Luottamus ilmenee turvallisuuden tunteena, miten turvallisiksi koemme toisemme ja erilaisten organisaatioiden, kuten kunnan toiminnan. Luottamuksen säilyminen edellyttää, että suhteen jäseniä kohtaan toimitaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti. Luottamushenkilöt toimivat valtuustokauden ajan yhteistyössä mm. äänestäjien, elinkeinoelämän, kolmannen sektorin, viranhaltijoiden sekä toistensa kanssa.

Pitkäjänteinen yhteistyö edellyttää luottamuksen ilmapiirin rakentamista. Kuntalaisten luottaessa luottamushenkilöihin, näiden tulee puolestaan omalta osaltaan voida luottaa viranhaltioiden toimintaan mm. asioiden valmistelussa ja täytäntöönpanossa. Luottamushenkilöiden päätettäväksi tulevat asiat ovat harvoin yksinkertaisia, velvoitteet kuntalaisia kohtaan painavat ja vaativat paneutumista. Kulloisestakin luottamuksen tasosta riippumatta päätökset tehdään aina yhdessä ja kokonaisuuden kannalta tärkeät asiat eivät suju, mikäli osapuolet eivät voi luottaa toistensa sitoutumiseen yhdessä päätettyihin ja tärkeiksi koettuihin asioihin. Lupaus luottamuksesta on lunastettava joka päivä uudelleen.

Sanna Pitkänen

Jaa tämä sivu