Aluevaltuuston kuulumisia 23.9.2022

Sanna Pitkanen eduskuntaan

Sata päivää h-hetkeen

Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle ja valmistelua tehdään nyt ns. sata lasissa. Yksi Suomen historian merkittävimmistä uudistuksista astuu voimaan sadan päivän päästä tämän lehden julkaisemisesta. Resepti uudistuksen tekemiseen on annettu, mutta jauhot ovat kortilla.

Aluevaltuusto sai keskiviikkona 21.9.2022 käsiteltäväkseen Varsinais-Suomen kuntien ja kuntayhtymien selvitykset hyvinvointialueelle siirtyvistä sopimuksista, ja tähän kattaukseen mahtuvat kaikki sote- ja pelastuspalveluiden tuottamiseen liittyvät sopimukset, kuten palvelu- ja rahoitussopimukset. Siirtyvistä sopimuksista tärkeimmät koskevat tietysti avun tarpeessa olevia ihmisiä ja annettujen tietojen mukaan hyvinvointialueen järjestämisvastuulle siirtyy 49 515 yksilöä koskevaa sopimusta tai sitoumusta. Näihin sidottujen 375,5 miljoonan euron panostuksen avulla hallitaan sekä sosiaalihuolto-, vammaispalvelu-, kehitysvamma- tai muun pääsääntöisesti lakisääteisen kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvää toimintaa, että lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumuksia ja palveluseteleitä.

Hyvinvointialueen toisessa vaakakupissa ovat sopimukset ja sitoumukset, ja toisessa ulkoapäin määritellyt resurssit. Hyvinvointialueiden rahoitusvajeesta on keskusteltu julkisuudessa ja eikä sote-alan työmarkkinatilannekaan ole voinut jäädä keltään huomaamatta. Erilaisessa maailmantilanteessa laadittu rahoitusta koskeva lainsäädäntö ei istu tähän arkeen, jossa nyt elämme. Lisäksi pitkään jatkuneet nyt toteutuvan uudistuksen valmistelu, sosiaali- ja terveydenhuollon työvoimapula ja työehtosopimukseen liittyvät riidat ovat saanut aikaan tilanteen, jossa aito keskusteluyhteys työmarkkinaosapuolten välillä on katkennut aiheuttaen hallitukselle tarpeen esittää lakia välttämättömän terveydenhuollon ja kotihoidon turvaamisesta työtaistelun aikana.

Hallituksen esitys potilasturvallisuuslaiksi tuo esille, että hallitus on tietoinen henkilöstön riittävyyteen liittyvistä ongelmista ja myös laista lausunnon antanut perustuslakivaliokunta on todennut, että laissa ehdotettu sääntely saattaa heikentää tilannetta. Ihanko tosi? Kyseessä on pakkolaki, joka puuttuu henkilökohtaista vapautta, ammatillista järjestäytymistä ja työtaistelutoimenpiteeseen osallistumista koskeviin oikeuksiin.

Palvelujen tuottaminen kaikille varsinaissuomalaisille vaatii noin 23 200 eri alojen ammattilaisen työpanoksen. Oman alueemme lisäksi vastaamme myös kaikkien maamme kaksikielisten hyvinvointialueiden palveluiden koordinoinnista ja olemme yksi neljästä yliopistollisesta hyvinvointialueesta. Johtajuudelta odotetaan nykyään kannustavan työympäristön, psykologisen turvallisuuden sekä luottamuksen rakentamista. Tämänhetkinen rahoitus- ja työmarkkinatilanne vie maton kaikkien sote-johtajien jalkojen alta jo ennen kuin hyvinvointialueet ovat edes päässeet aloittamaan toimintaansa. Maan hallituksen tulisi nyt olla lakkojen sijaan huolissaan koko sosiaali- ja terveydenhuollon kantokyvystä pidemmällä aikavälillä kuin potilasturvalain päättymiseen 31. päivään tammikuuta 2023 asti.

Sanna Pitkänen
aluevaltuuston jäsen
eduskuntavaaliehdokas (kok.)

Jaa tämä sivu