Verkkokirjoitus 15.10.2021: Ei hyvinvointia ilman ihmistä

Varsinais-Suomen tulevaa hyvinvointialuetta valmisteleva väliaikaishallinto aloitti työnsä 7.9.2021 ja sen tehtävänä on vastata maakuntamme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen (sote- ja pela-) uudistuksen valmistelusta. Monien tehtävien ohella valmistelutehtäviin kuuluu myös päättää hyvinvointialueen virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanosta ja soveltamisen periaatteista sekä valmistella hyvinvointialueelle tarvittavan ylimmän johdon rekrytointia. Mainitut päätökset koskevat noin 21 000 työntekijää, sillä Varsinais-Suomen hyvinvointialueesta tulee maakuntamme suurin työnantaja.

Samoihin aikoihin, 1.9.2021, astui voimaan maamme suurin alakohtainen työ- ja virkaehtosopimus, SOTE-sopimus, johon siirtyi noin 180 000 kuntasektorin sote-työntekijää. Sopimusaikana, 1.9.2021 — 28.2.2022 voidaan keskittyä neuvottelemaan keskitetysti ja työrauhavelvoitteen (tukitoimet kuten esim. ylityö- ja vuoronvaihtokielto tai lakko ovat kiellettyjä) alaisina vain sote-henkilöstön asioista. Sopimus toi työntekijän hyvinvointia ja jaksamista koskevaan jaksotyöhön määräaikaisia muutoksia, mutta varsinainen TES-neuvottelukierros palkkauksesta ja muista työsuhteen ehdoista käydään vasta vuoden 2022 puolella.

Ajallisesta yhteensattumasta huolimatta SOTE-sopimuksen synty ei liity sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistukseen, vaan tämä sopimuksen eteen ovat palkansaajajärjestöt tehneet työtä jo vuosikymmenten ajan. SOTE-sopimus ei kaadu, vaikka nyt valmistelussa olevat uudistukset eivät toteutuisikaan.

Luvassa on siis mielenkiintoinen vuosi 2022, kun uudistuksen tavoitteena on tarjota kaikille varsinaissuomalaisille entistä paremmat ennaltaehkäisevät palvelut, sujuvammat palveluketjut sekä tarvittaessa saumattomamman pääsyn hoitoon ja samaan aikaan käydä neuvottelut kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa olevan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen henkilöstön siirtymisestä hyvinvointialueen palvelukseen 1.1.2023 mennessä. Se, miten väliaikaishallinto ja tulevilla aluevaaleilla valittava aluevaltuusto huolehtii uudistukseen liittyvistä palveluista sekä hyvinvointialueen virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanosta ja soveltamisen periaatteista keskeneräisten TES-neuvottelujen keskellä tulee olemaan varmasti monen, eikä vähiten uupuneen sote-henkilöstön, mielenkiinnon kohteena. Hyvinvointia tehdään ihmiseltä ihmiselle.

Sanna Pitkänen

Jaa tämä sivu