Aluevaltuuston kuulumisia 7.12.2022

Anna mun kaikki kestää

Hyvinvointialueen toiminnan aloitus on vain askeleen päässä. Tulevana sunnuntaista 1.1.2023 alkaen sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut varataan toistaiseksi vanhoista, tutuista puhelinnumeroista. Henkilökunnan palkkalaskelmasta löytyy kuitenkin uusi maksajatieto, samoin asiakkaan käyntimaksun laskusta. On meille kaikille uutta ja vanhaa, tuttua ja uutta opittavaa. Edelleen kysytään kärsivällisyyttä ja muutoksensietokykyä niin asiakkaalta, kuin henkilökunnaltakin. Työvoimapula sekä muut palvelujen tuottamiseen liittyvät ongelmat eivät häviä toimijan nimeä vaihtamalla.

Miksi tämä kaikki pitää kestää? Uudistuksen merkitystä on avattu vuosien saatossa laajasanaisesti lähes kyllästymiseen asti. Sote-uudistus on yksi Suomen historian merkittävimmistä hallinnollisista uudistuksista, joka koskettaa käytännön tasolla lähes meidän kaikkien suomalaisten arkea. Sote- ja pelastuspalvelujen uudelleen järjestelemisellä on hyvin monitahoiset tavoitteet, joissa onnistuminen voi auttaa meitä säilyttämään keskeisiä osia hyvinvointiyhteiskuntamme perusperiaatteista.

Miltä uudistukselle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen näyttää meidän sekä seuraavien sukupolvien silmin? Onnistuessamme toteuttamaan uudistukselle asetetut tavoitteet, pystymme turvaamaan yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut ihan kaikille hyvinvointialueen asukkaille. Olemme parantaneet palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta koko hyvinvointialueen alueella. Olemme pystyneet kaventamaan väestöryhmien hyvinvointi- ja terveyseroja. Olemme ratkaisseet ammattitaitoisen työvoiman saantiin liittyvät ongelmat. Olemme löytäneet keinot vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin. Hyvinvointialueen tehtäviin liittyvien kustannusten kasvu on saatu kuriin.

Uudistuksesta päättämiseen kuluneesta ajasta voi päätellä, ettei uudistuksen toteuttaminen tule olemaan juuri sen nopeampi prosessi. Tulevien vuosien aikana saamme nähdä ja kestää vielä paljon. Koko kehityskaaren, sote- ja pelastuspalvelujen uudelleensyntymän. Ja uskon, että me haluamme nähdä ja kestää sen, koska haluamme pitää kaikki suomalaiset mukana. Haluamme antaa lapsille ja nuorille tasavertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin ja turvalliseen tulevaisuuteen. Haluamme mahdollistaa työikäisten jaksamisen ja sujuvan arjen. Haluamme kantaa huolta oman työuransa päättäneistä ja mahdollistaa arvokas, mahdollisimman toimintakykyisenä ikääntyminen.

Emme vielä tiedä olemmeko nyt sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuun siirtyessä uudistuksen puolimatkan krouvissa vai vasta menossa sitä kohti, mutta vauhti kiihtyy. Vauhdista huolimatta tarvitaan isoja, kauaskantoisia toimia henkilöstön jaksamisen ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. Myös asiakkaina meidän tulee pysyä kyydissä vaikkakin sitten toinen toisiamme tukien. Meille veronmaksajille ja palvelujen käyttäjille jää tässä kohtaa tärkeä rooli; on annettava alusta asti palautetta käyttämistämme palveluista eri palautekanavia hyväksi käyttäen. Sanotaan, että tieto lisää tuskaa, mutta se on myös tärkeä keino kehittää toimintaa tavoitteita kohden mahdollisimman kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti.

Hyvää uutta vuotta toivotellen,
Sanna Pitkänen
aluevaltuutettu ja TYKS-sairaalapalvelulautakunnan jäsen
eduskuntavaaliehdokas (kok.)

Jaa tämä sivu